Uczniowie klas 2 SP w rezerwacie przyrody „Mójka”


W dniu 7 października 2014r. w ramach projektu Alarm Dla Bioróżnorodności, 25-osobowa grupa uczniów naszej szkoły pod opieką szkolnego koordynatora projektu – pani Beaty Głowiak oraz ekologów: pani Oli i pani Lindy, wzięła udział w bezpłatnych, plenerowych warsztatach w rezerwacie przyrody „Mójka” koło Błażowej. W czasie wyprawy wychowankowie doświadczali bezpośredniego kontaktu z przyrodą poznając różnorodny świat flory i fauny. Wyprawa rozpoczęła się w Rzeszowie od zwiedzania Podkarpackiego Centrum Edukacji Ekologicznej Stowarzyszenia „EKOSKOP”. Następnie, po przyjeździe do rezerwatu, w czasie 3–godzinnego pobytu na łonie przyrody, drugoklasiści rozpoznawali gatunki drzew i rosnące w runie leśnym rośliny. W pięknym lesie dzieci spotkały się „oko w oko” z żabą grzebiuszką, żukiem gnojarzem, ważką i innymi mniejszymi organizmami. Rezerwat „Mójka” od wielu lat jest miejscem zamieszkałym przez bobry. Uczniowie mieli okazję zobaczyć tamę, wykonaną przez te pracowite gryzonie. Jesienny krajobraz, dzieci mogły podziwiać z wieży widokowej. Leśna ścieżka edukacyjna z informacyjnymi tablicami okazała się bardzo ciekawa. Całą wyprawę zgodnie z turystycznym zwyczajem zakończyło wspólne ognisko.
Taka lekcja przyrody poza murami szkoły podobała się wszystkim uczestnikom.

                   

       

               

               


Copyright 2012   Zespół Szkół w Malawie