Decyzja Rady Rodziców


Składka na ubezpieczenie
wynosi 43 zł i należy ją wpłacić do 25 września 2017 r.
Istnieje możliwość zwolnienia z powyższej składki (pisemne prośby należy składać w sekretariacie szkoły).

Skan oferty ubezpieczeniowej
czytaj

Składka na Radę Rodziców
wynosi 40 zł. Można ja wpłacać:
w całości do 31 grudnia 2017 r. lub w dwóch ratach po 20 zł:
I rata do 31 grudnia 2017 r.
II rata do 31 stycznia 2018 r.

Do sekretariatu szkoły można składać prośby o zwolnienie z powyższych składek.
Zwolnienie przysługuje:
trzeciemu dziecku w rodzinie, półsierotom i sierotom.


Zarząd Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018


W dniu 15 września 2017 r. wybrano nowy zarząd Rady Rodziców.
W jego skład weszli:

p.Kinga Ząbik – przewodnicząca RR
p. Elżbieta Piwońska – zastępca przewodniczącej
p. Agnieszka Oleksowicz-Jamrozek – skarbnik
p. Dorota Pańczak – sekretarz

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

p. Joanna Bonowicz
p. Marta Łagodzińska


Copyright   Zespół Szkół w Malawie