Pedagog szkolny w Zespole Szkół w Malawie


Pedagog szkolny
mgr Dagmara Świrad


pełni dyżur w następujących dniach:

wtorek 11:15 – 12:15   sala 41
środa 11:00 – 13:00   sala 41.


W razie potrzeby możliwy jest kontakt pedagoga z rodzicami w godzinach popołudniowych.
Numer telefonu jest dostępny w sekretariacie szkoły.

Copyright 2012   Zespół Szkół w Malawie